Mandelaplein nieuws

De Medezeggenschapsraad (MR)

Assalamoe alaikoem, Beste ouders/verzorgers, Hartelijk dank aan een ieder die vandaag zijn stem heeft uitgebracht op de kandidaten die zich verkiesbaar hadden gesteld voor de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad (MR) locatie Mandelaplein. De meeste stemmen zijn uitgebracht op Celal Bulut (49) en Bilal Arif (48). Celal Bulut en Bilal Arif, namens de MR gefeliciteerd met het winnen van de verkiezingen en wij heten jullie van harte welkom. Moge Allah jullie bijdrage profijtvol laten zijn voor onze leerlingen en de school. De overige kandidaten bedankt voor jullie kandidaatstelling. Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wassalaam, Namens de MR-leden van locatie…

Grote Rekendag 2019

Ieder jaar wordt de grote Rekendag georganiseerd. Het is een dag voor alle basisscholen in Nederland (groep 1 t/m 8) die helemaal in het teken staat van rekenen. En dan niet gewoon in de klas, maar vooral ook daarbuiten. Want rekenen is veel meer dan sommen maken in je werkboek! Ook op Yunus Emre hebben de leerlingen meegedaan aan de Grote Rekendag. Het thema van de 17e Grote Rekendag is ‘Uit verhouding’. Kinderen verkennen tal van situaties waarin de verhoudingen niet kloppen.  Het onderliggende doel is kinderen onderzoekend te laten rekenen, want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet onbelangrijk:…

Week van geld

We hebben de week van geld net achter de rug. De bovenbouw leerlingen hebben tijdens de week van geld een bezoek gehad in de klas. Er waren vier accountants van Rabobank aanwezig op school om de leerlingen les te geven. Door de  samenwerkingsopdrachten konden de leerlingen vragen beantwoorden van deze accountants. Ieder groep had een winnaar, maar alle leerlingen hebben een beloning gehad van Rabobank. Zoals jullie het al gezien hebben, heeft een ieder een spaarpot en een gum gehad.

Groep 4A

Op maandag 18 maart hebben de kinderen uit de groepen 4 en 5 een superleuke theatervoorstelling van de theatergroep Knars gezien. In de Wenteltoren wonen zes eigenaardige types. Ze horen, zien en denken van alles over elkaar, maar praten doen ze niet veel. Zonder het te weten helpen ze elkaar en werken ze elkaar tegen. De warme pizzaoven van de onderbuurman droogt de was bij de bovenbuurvrouw en haar waslijn trekt continu de stoel van de achterbuurman omver. En dan op een nacht gebeurt er iets wonderlijks. De kinderen hebben er ontzettend veel van genoten. Groeten uit 4A.  

Groep 3A

In groep 3 leren de kinderen rekenen met geld. De week van het geld is dan ook de perfecte week om hiermee te oefenen. Wij hebben geleerd dat je geld moet sparen om iets te kopen, welke munten en briefgeld je nodig hebt bij een bedrag en dat muntjes van 6,7,8 en 9 euro niet bestaan! Het goed om kunnen gaan met geld is heel belangrijk voor onze toekomst, en dat begint al in groep 3.. Wij gaan hier zeker mee door zodat wij in de toekomst goed om kunnen gaan met onze centen. Heel veel groetjes van groep 3A.