Mandelaplein nieuws

Kinderboekenweek

Kinderboeken over voertuigen staan centraal in de Kinderboekenweek 2019, die loopt van woensdag 2 oktober tot en met zondag 13 oktober 2019.  In deze week hebben de leerlingen extra lang gelezen in de klas, maar ook gesproken over het onderwerp dat dit jaar centraal stond: “Reis mee!”. Natuurlijk hadden de leerlingen veel te vertellen over reizen en voertuigen, want ze zomervakantie is pas voorbij. Aandachtig hebben wij geluisterd naar de verhalen. Blijf lezen thuis vooral stimuleren en praat er ook vooral over. Kan bijna nooit misgaan.

Onze school is gezond

Onze school heeft in juli 2019 het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat! Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat Voeding.

Het Nationaal Schoolontbijt

Het Nationaal Schoolontbijt is het grootste ontbijtevenement van Nederland. Elk jaar begin november maken we van ontbijten een feestje in het hele land. Ook onze leerlingen hebben deze dag gesmuld van al het lekker eten. Natuurlijk bedanken we alle ouders die wat lekkers en gezonds hebben meegestuurd. Zonder jullie was het zeker geen feestmaal geworden.

Afsluiting “Week van respect”

Er is één ding dat iedereen wil: respect. Iedereen wil door anderen met respect behandeld worden. Maar wat is respect? Wat zijn de kenmerken van een respectvolle behandeling? In de week van respect hebben de leerlingen veel gesproken over respect. Als afsluiting hebben de leerlingen ook een mooi schilderwerk gemaakt.

Week van respect

Natuurlijk is respect iets van iedere dag, maar in de Week van Respect staat het vol in de schijnwerpers: respect voor jezelf, elkaar en de omgeving waarin je leeft. De leerlingen hebben allemaal een kaartje geplakt op de respectboom. Ieder kind heeft geschreven wat respect betekent voor hen. Wat betekent respect voor u?