Uw kind ziekmelden

Wilt u uw kind ziekmelden, dan kunt u dit doen via Parro => absentie melden.  Via deze app gaat de ziekmelding rechtstreeks naar de leerkracht.