Overblijven

Overblijf schooljaar 2019-2020

Doel van het overblijven is dat de kinderen op een rustige, ontspannen wijze hun lunch kunnen gebruiken en daarna spelen, zodat ze ontspannen aan de schoolmiddag kunnen beginnen.

Naar aanleiding van de evaluatie zijn betrokkenen van mening dat de volgende maatregelen zullen zorgen voor meer rust, overzichtelijkheid en een betaalbare overblijf voor degenen die het nodig hebben.

Toelatingsvoorwaarden bij gebruik van de dagelijkse overblijf.

  1. Beide ouders dienen werkend te zijn alvorens er gebruik gemaakt mag worden van de dagelijkse overblijf. De werkende ouders dienen aan te tonen dat er sprake is van een werkgever dan wel een zelfstandige onderneming. Voor de niet-werkende ouder(s) is er de mogelijkheid tot incidenteel overblijven. Hiervoor kunt u een strippenkaart aanschaffen.
  2. Gebruik van de dagelijkse overblijf in verband met de lange afstand vanaf school. Indien de afstand van school naar huis zodanig is dat het niet haalbaar is om weer tijdig op school aanwezig te zijn kan er gebruik worden gemaakt van de dagelijkse overblijf. Voor het bepalen van de afstand (middels ANWB-site -> kortste route) zal er een grens van 1 km worden gehanteerd per enkele reis.

Verdere informatie met betrekking tot de overblijf:

Overblijf-coördinator Souria Loukili is het eerste aanspreekpunt. Zij is per mail beschikbaar (overblijfberes@bsyunusemre.nl) voor vragen.

De overblijfbijdrage voor schooljaar 2019-2020 is vastgesteld op 100,- euro per kind. Dit geldt voor iedereen ongeacht het aantal kinderen. Een strippenkaart bevat 10 overblijfmomenten en kost 25 euro. Deze is bij de administratie te koop.

Voor de betaling van de overblijfbijdrage ontvangt u vanuit ons betaalsysteem WisCollect een betaalverzoek. Betaling van de bijdrage dient voor 30 november 2019 voltooid te zijn. Indien er gebruik wordt gemaakt van betaling in termijnen, zal dit vooraf gecommuniceerd moeten worden met de overblijf-coördinator.

Door de bovenstaande maatregelen te hanteren voorzien wij een overblijf mogelijkheid voor kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben. Daarnaast zal er geen sprake zijn van overvolle groepen waardoor er voldoende overzicht gehouden kan worden. Verder zal het voor een ontspannen sfeer zorgen waar de kinderen baat bij zullen hebben alvorens zij de schoolmiddag herstarten.