Jaarprogramma

Datum Activiteit
31 augustus 2019 Islamitisch Nieuwjaar 1441
02 september 2019 1e schooldag
18 september 2019 Studiemiddag (leerlingen 12.00 uur vrij van school)
24 september 2019 Informatieavond
25 september 2019 Studiemiddag ( leerlingen 12.00 uur vrij van school)
26 september 2019 Sportdag
02 oktober 2019 Kinderboekenweek
09 oktober 2019 Studiemiddag (leerlingen 12.00 uur vrij van school)
8 november 2018 Nationaal Schoolontbijt
13 november 2019 1e  Rapport + groep 8 voorlopig advies
20 november 2020 Studiemiddag (leerlingen 12.00 uur vrij van school)
17 december 2019 Yunus Emre Cup, groep 7
18 december 2018 Studiemiddag (leerlingen 12.00 uur vrij van school)
19 december 2019 Yunus Emre Cup, groep 8
08 januari 2020 Studiemiddag (leerlingen 12.00 uur vrij van school)
22 januari 2020 Adviesgesprekken groep 8 ( lln. zijn in de middag vrij)
29 januari2020 Studiedag gr. 1/ 2 (lln. zijn vrij)- gaat niet door
19 februari 2020 2e  Rapport
23 maart 2020 Week van het geld (ma. 23 t/m vr. 27 maart ’20)
25 maart 2020 De Grote Rekendag 2020
15 april 2020 CITO-eindtoets groep 8 (1e dag)
16 april 2020 CITO-eindtoets groep 8 (2e dag)
17 april 2020 Sportdag
24 april 2020 Verwelkomen vastenmaand Ramadan
15 mei 2020 Iftaar bovenbouw (20:00-22:00 u.)
15 mei 2020 Iftaar onderbouw (13:00-15:00 u.)
27 mei 2020 Ramadanfeest op school
10 juni 2020 Buitenspeeldag
26 juni 2020 Sportdag onderbouw (groep 1 t/m 2)
08 juli 2020 Schoolreis
9 juni 2020 3e Rapport
10 juni 2020 Doorschuifochtend
10 juli 2020 Afscheid groep 8
17 juli 2020 Laatste schooldag

 

Vakantierooster

Vakantie Eerste dag Laatste dag
Ied-ul Adha (Offerfeest)
Islamitisch nieuwjaar 1441
Prinsjesdag
Studiemiddag  (gr. 1 t/m 8 )
Studiemiddag  ( gr. 3 t/m 8)
Studiemiddag  ( gr. 3 t/m 8)
Herfstvakantie
Studiemiddag (gr.3 t/m 8)
Studiemiddag ( gr.3 t/m 8)
Wintervakantie
Studiemiddag (gr. 3 t/m 8)
Studieochtend (gr. 1 en 2)
Voorjaarsvakantie
Teambuilding
Goede vrijdag
Tweede Paasdag
Meivakantie
Hemelvaart en de dag erna
Eid-ul Fitr
Tweede Pinksterdag
Studieochtend (gr.1 en 2)
Laatste schooldag
n.v.t.
Zondag 31-08-2019
Dinsdag 17-09-2019
18-09-2019 lln. vrij vanaf 12.00 uur
25-09-2019 lln. vrij vanaf 12.00 uur
09-10-2019 lln. vrij vanaf 12.00 uur
19-10-2019
20-11-2019 lln. vrij vanaf 12.00 uur
18-12-2019 lln. vrij vanaf 12.00 uur
21-12-2019
08-01-2020 lln. vrij vanaf 12.00 uur
15-01-2020
22-02-2020
09-04-2020
10-04-2020
13-04-2020
25-04-2020
21-05-2020
25-05-2020
01-06-2020
17-06-2020
17-07-2020
n.v.t.
Dinsdag 17-09-2019
18-09-2019
25-09-2019
09-10-2019
27-10-2019
20-11-2019
18-12-2019
05-01-2020
08-01-2020
15-01-2020
01-03-2020
09-04-2020
10-04-2020
13-04-2020
10-05-2020
22-05-2020
26-05-2020
01-06-2020
17-06-2020

Schooltijden

Lesrooster Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Maandag ochtend 08.30-12.00 u. 08.30-12.00 u.
middag 13.00-15.15 u. 13.00-15.15 u.
Dinsdag ochtend 08.30-12.00 u. 08.30-12.00 u.
middag 13.00-15.15 u. 13.00-15.15 u.
Woensdag ochtend 08.30-12.00 u. 08.30-12.00 u.
middag Vrij 13.00-15.15 u.
Donderdag ochtend 08.30-12.00 u. 08.30-12.00 u.
middag 13.00-15.15 u. 13.00-15.15 u.
Vrijdag ochtend 08.30-12.00 u. 08.30-12.00 u.
middag Vrij Vrij

Leeg