Blog

De Grote Rekendag en de Week van het geld

De Grote Rekendag’ is een dag voor groep 1 t/m 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken en juist laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. De Grote Rekendag is op 24 maart dit jaar. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder ook lessen die verzorgd worden door externe gastdocenten voor de groepen 4 t/m 8. De les zelf gaat dan veelal over geld: hoe ga je het beste om met geld? Verder krijgen alle kinderen…

Lid Raad van Toezicht

De organisatie ‘De kinderen een brede oriëntatie op de wereld en een sterke begeleiding bij de eigen identiteitsontwikkeling meegeven met respect voor en acceptatie van anderen.’ Dit is de visie van de Islamitische Stichting Nederland voor Onderwijs en Opvoeding Yunus Emre (ISNO Yunus Emre), een groeiende onderwijsorganisatie die onderwijs op islamitisch grondslag verzorgt in de gemeente Den Haag en omstreken. ISNO Yunus Emre is sinds 1989 actief en heeft momenteel vier locaties in Den Haag. De locaties bieden doelgroepgericht onderwijs en presteren goed. ISNO Yunus Emre kenmerkt zich door de individuele vrijheid van de medewerkers die binnen de structurele kaders…

Social Media: Is dat wel goed voor mijn kind?

Klik om de infographic te zien.

Inzamelingsactie 2020

Inzamelingsactie 2020 Ook dit jaar hebben wij tijdens de maand Ramadan een mooie inzamelingsactie op poten gezet. We zullen inshaAllah dit jaar, in samenwerking met stichting Rohamaa, geld inzamelen voor het afronden van een waterproject in een klein dorpje in Marokko, genaamd Imarnissen. Om dit project af te ronden is ongeveer €2700 tot €3000 euro nodig. Onze leerlingen vertellen u in onderstaand filmpje over het geven van Sadaqah. Steun de bewoners van Imarnissen door een bijdrage te doneren om dit project af te ronden en help onze leerlingen dit doel te bereiken! Doneer via het betaalverzoek op facebook of maak een bedrag…

MR

Salaam alaykom, Beste ouders/ verzorgers, Om de ouders te informeren wie er in de MR actief is, willen we hieronder onszelf kort voorstellen. Er zijn twee leden vanuit de ouders, ook wel OMR (oudergeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd. Tevens zitten er twee leden in uit het team, ook wel PMR (personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad) genoemd. Mocht u als ouder klachten, tips of aanbevelingen hebben dan kunt u zich wenden tot de OMR (oudergeleding) of de locatie directeur. Dit zijn de officiële wegen om uw melding serieus te bekijken. Vehbi Salar (voorzitter, OMR) Ik ben woonachtig in Den Haag en heb…