Aanvraag vrijstelling schoolbezoek

Wilt u buiten de schoolvakanties op vakantie? Dan moet u minimaal 6 weken van te voren een verzoek tot ‘vrijstelling schoolbezoek’ indienen bij de administratie. Alleen redenen die met werk verband houden maken enige kans. Verzoeken met een gewichtige reden worden per aanvraag beoordeeld. Bij het toekennen wordt nauwgezet de regelgeving gevolgd en de vereiste bewijzen moeten zijn aangeleverd. Deze kunt u hieronder downloaden of is verkrijgbaar bij de administratie.

Informatie over vrijstellingen is verkrijgbaar bij de school of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

U kunt het vrijstellingsformulier hieronder downloaden, deze is ook verkrijgbaar bij de administratie van uw school.

Download formulier