Online ziekmelden
De ziekmelding van uw zoon/dochter kunt u gemakkelijk aan ons doorgeven via onderstaand formulier!
U wordt verzocht uw kind voor 08:25 uur af te melden.
Naam ouder/verzorger *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Naam van uw kind *
Schoollocatie *
Zit in groep *
Reden/aanvullende informatie *
Vrijstelling schoolbezoek

Het is niet mogelijk om via dit formulier vrijstelling aan te vragen. U dient contact op te nemen met de directie via telefoonnummer: 070 3895376 om vrij te vragen voor uw kind(eren).

Voor de aanvraag van vrijstelling schoolbezoek dient een formulier ingevuld te worden. Deze kunt u hier downloaden of is verkrijgbaar bij de administratie.