Het nieuwe schooljaar is alweer van start gegaan. En ook dit jaar gaan wij verder met VSD activiteiten. Wij hopen dat jullie er zin in hebben!

VSD activiteiten zijn een mooie mogelijkheid om uw kind in aanraking te laten komen met verschillende activiteiten en sporten.De VSD activiteiten op Yunus Emre worden niet door de school zelf verzorgd maar door ArenaTalent. ArenaTalent wil in samenwerking met Yunus Emre een snelkookpan zijn voor wat betreft het ontdekken en optimaliseren van talenten van de jonge kinderen.

Het jaar is voor wat betreft de cursussen verdeeld in vier periodes.

De eerste periode van begin september tot eind oktober:

Voor groepen 5/6 en 3/4

De tweede periode van begin november tot medio december:

Voor groepen 7/8 en 1/2

De derde periode van midden januari tot eind februari 2018:

Voor groepen 5/6 en 7/8

De vierde periode loopt van medio maart tot eind april:

Voor groepen 3/4 en 1/2

Wat is er veranderd?

Een paar kleine wijzigingen waarvan u op de hoogte moet zijn:

  • Aanmelding van uw kind kan zowel via www.arena-talent.nl en dan klikt u op button aanmelden VSD of u klikt via de link https://www.arena-talent.nl/aanmelden-vsd/
  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@arena-talent.nl of +370 4500 611/ +316 81 610 876.