Voorschool
De Kleine Dolfijn

De Voorscholen van stichting Zebra zijn gevestigd in verschillende scholen binnen Den Haag. Op een voorschool kunnen kinderen terecht vanaf 2,5 jaar tot 4 jaar. De kinderen krijgen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, zodat de overgang naar de basisschool makkelijk verloopt. De peuter leert verschillende vaardigheden op een voorschool die hij/zij nodigt heeft voor zijn ontwikkeling: spelen, delen, taal, rekenen, kleine motoriek en grote motoriek.

Sinds 2 november 2015 heeft de stichting een vestiging op de Islamitische basisschool  Yunus Emre aan de van Damstraat 7 geopend. De voorschool heeft als naam “De kleine dolfijn’.
Er staan twee leidsters voor de groep: Juf Raimas en juf Zehra. De groep telt 13 leerlingen.

We werken binnen de Voorschool met 4 dagdelen. De tijden zien er als volgt uit:
Maandagmiddag 13:00 -15:00 uur
Dinsdagochtend 08:30 -11:30 uur
Donderdagmiddag 13:00 -15:00 uur
Vrijdagochtend 08:30 -11:30 uur

Als voorschool vinden wij het belangrijk dat er een goede samenwerking plaatsvindt tussen de basisschool en de voorschool. We zijn warm ontvangen door de leerkrachten van de school aan de van Damstraat 7 en er is een fijne samenwerking.

We gebruiken dezelfde methodes en beginnen tegelijkertijd met thema’s die bij elkaar aansluiten. De methode die wij binnen de voorschool gebruiken is Piramide. Deze methode stimuleert de ontwikkeling van kinderen, door een combinatie van spelen, werken en leren. Ouders worden betrokken bij het programma door thuis met hun kind activiteiten te doen die aansluiten bij wat het kind op de voorschool heeft gedaan.

Adres

Van Damstraat 7
2512 PG Den Haag
Tel. 0624958267

Op de voorschool besteden wij naast de lessen ook aandacht aan de identiteit van de school. We doen mee met de feesten en projecten.

Bent u benieuwd en wilt u meer informatie, dan bent u uitgenodigd om langs te komen. Als u uw kind wilt inschrijven kan dit via het oudeportal: Voorschool peuterspeelzalen

Raimas en Zehra, Pedagogisch medewerkers voorschool peuterspeelzaal ‘De kleine dolfijn’.