SimSim II

De Voorschool Sim Sim 2 is een prettige speel- en leerplek voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Op Sim Sim 2 wordt uw peuter een veilige, sfeervolle, stimulerende omgeving geboden, waarin hij of zij zich thuis voelt. Op de Voorschool wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van uw kind en met name de taalontwikkeling krijgt extra aandacht om uw kind een zo goed mogelijke start te geven op de basisschool.

In de groepen 1 en 2 van basisschool Yunus Emre wordt, net als op de peuterspeelzaal, gewerkt met het VVE programma Piramide. Er wordt dan een volgende stap gezet met het verder ontwikkelen van alle vaardigheden.

  • Groep 1: maandagochtend, dinsdagochtend, woensdagochtend en donderdagmiddag van 08:45 uur tot 11:45 uur.
  • Groep 2: maandagmiddag, dinsdagmiddag, donderdagochtend en vrijdagochtend van 13:00 uur tot 15:15 uur.
Gezondheid en veiligheid

Op de Voorschool wordt gewerkt volgens de wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). In het kader van ons beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid, vindt er jaarlijks een risico-inventarisatie plaats op basis van de wet OKE. Naar aanleiding van deze risico-inventarisatie worden een plan van aanpak en evaluatie opgesteld.

De uitgevoerde risico-inventarisaties ten aanzien van veiligheid en gezondheid liggen na uitvoering ter inzage op de peuterspeelzalen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving van kwaliteit op peuterspeelzalen. In opdracht van de gemeente voert de GGD inspectieonderzoeken uit, waarbij zij beoordeelt of aan de gestelde eisen wordt voldaan. Middels deze link kunt u het meest recente inspectierapport inzien.