Voorschool

In ons gebouw aan het Mandelaplein vindt u de voorschool peuterspeelzalen Simsim I en II. 60 peuters volgen hier wekelijks een voorschool programma, volgens de methode Piramide. Met dit programma kunnen zij vanaf 2,5 jaar een start maken met het aanleren van een gedegen Nederlandse woordenschat. Incha’Allah, zal uw kind een leuke tijd bij ons hebben. Graag willen wij u het één en ander laten weten over ons.

Piramide

Binnen het VVE programma Piramide, krijgen de verschillende ontwikkelingsgebieden specifieke aandacht, zoals:

  • Taalontwikkeling en voorbereiding op het lezen.
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling.
  • Persoonlijkheidsontwikkeling en zelfredzaamheid.
  • Motorische ontwikkeling.
  • Creatieve ontwikkeling.
  • Ontwikkeling van waarneming.
  • Denkontwikkeling en voorbereiding op het rekenen.
  • Oriëntatie op ruimte en tijd.
Hoe werkt de Voorschool?

Peuters gaan vier dagdelen naar de Voorschool, waar ze in een veilige en stimulerende omgeving spelen en elkaar ontmoeten. Twee vaste leidsters ondersteunen de kinderen bij het spelen, zowel individueel als in groepsverband en stimuleren hen daarbij in hun ontwikkeling.

Een ochtend of een middag op de Voorschool heeft een vaste dagindeling, dit biedt de kinderen de rust, structuur, veiligheid en het vertrouwen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Inschrijven

Kom tijdens openingstijden eens langs op de peuterspeelzaal of neem telefonisch contact op:
Algemeen: 070-3805474
SimSim 1 of SimSim 2: Basisschool Yunus Emre: 070-3895376
U kunt gerust een keer meedoen om uit te proberen of u en uw kind het leuk vinden. Uw kind staat officieel ingeschreven wanneer u het inschrijfformulier heeft ingevuld en ingeleverd en € 5,00 inschrijfgeld heeft betaald.

Inschrijfformulier VS SimSim

Let op, er is een wachtlijst voor de Voorscholen dus schrijf uw kind tijdig in (minimaal een half jaar van te voren)!

Voor het deelnemen aan de Voorschool geldt een ouderbijdrage. De ouderbijdrage is door de gemeente vastgesteld op € 20,00 per maand. Voor peuters met een eigen ooievaarspas is de Voorschool gratis.
Wij vragen echter aan alle ouders een extra eigen bijdrage van € 2,00 per maand. Deze extra eigen bijdrage is bijvoorbeeld bedoeld voor een verjaardagscadeautje of extra activiteit.