Schoolkamp 2015/2016

Het schoolkamp geeft het kind nieuwe belangrijke ervaringen en levert andere leermomenten buiten het leslokaal op. Op het kampprogramma staan activiteiten zoals bezoek aan de natuur en verschillende leer-, sporten ontspanningsactiviteiten. Tevens wordt de zelfstandigheid van het kind bevorderd: eigen bed opmaken, slaapkamer schoonmaken en schoonhouden, meedoen aan corvee, enz. Kortom, ons schoolkamp is een goede voorbereiding in een vertrouwelijke setting op dit soort kampen in het voortgezet onderwijs.

Het schoolkamp is een onlosmakelijk onderdeel van het leerprogramma van de school en het wordt elk jaar georganiseerd, dit jaar voor de leerlingen van de groepen 7. Tijdens het kamp zijn de Islamitische waarden en normen net als op school gewaarborgd: gescheiden slapen en wasgelegenheid, halal eten, salaat op tijd, begeleiding door zowel juffen als meesters, enz.

Aan het schoolkamp is een bijdrage gekoppeld van € 60,- per kind (ooievaarspas € 30,-).