De meeste scholen hebben een ouderraad. In de ouderraad zitten de vertegenwoordigers van de ouders. Zij worden door en uit de ouders van de leerlingen op de school gekozen.

Doel Ouderraad

Het doel van de Ouderraad is:

  • De betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten.
  • Een platform te zijn voor ouders/verzorgers.
  • In brede zin ondersteuning te geven aan de school bij de uitvoering van haar werkzaamheden.
Taken ouderraad

In de praktijk zijn de volgende zaken/taken onderdeel van de activiteit van de ouderraad:

  • Het mee-organiseren van vieringen en evenementen.
  • Het dienen als intermediair tussen de ouders en de school.
  • Het informeren over en betrekken van ouders bij activiteiten.
  • Het adviseren van de medezeggenschapsraad (MR).
  • Het beheren van de ouderbijdrage en het overblijfgeld.
Structuur Ouderraad

Op dit moment bestaat de ouderraad uit een voorzitter en een vice-secretaris.
Binnenkort wordt de nieuwe samenstelling gevormd.