Ouderavond

Een goed contact tussen ouders en school vinden wij heel belangrijk. Wij informeren ouders over alle belangrijke gebeurtenissen op school. Dit gebeurt op verschillende manieren. Wij geven mondeling en schriftelijk informatie. Wekelijks ontvangt u op vrijdag een nieuwsbrief. Hierin vindt u belangrijke actuele informatie. Nu is er ook de website waar u veel informatie kunt vinden. Een tweede manier om informatie te verstrekken zijn de ouderavonden.

De ouderavonden bestaan uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel is het algemene gedeelte, waarbij de school informatie geeft over waar de school mee bezig is in het desbetreffende schooljaar. Vervolgens is er een gedeelte waarbij een externe deskundige informatie verstrekt over een bepaald onderwerp.

Nadat de ouders informatie hebben gehad van de deskundige, gaan de ouders naar de klassen van hun kinderen. De ouders krijgen informatie van de groepsleerkracht over wat de leerlingen dat jaar zullen leren. Er zullen bovendien afspraken gemaakt worden met de ouders, hoe de ouders de leerkrachten kunnen bereiken. Ook zal er duidelijk gemaakt worden, wat de verwachtingen zijn van de leerkracht ten opzichte van de ouders. Bovendien hebben de ouders de gelegenheid om vragen te stellen.

Op 6 oktober van het schooljaar 2009 – 2010 hebben wij de eerste ouderavond gehad van het schooljaar 2009 – 2010.Het thema was; Meer Kansen Met ouders. Op deze avond hebben wij ook nog een externe deskundige uitgenodigd, die ons heeft geïnformeerd over Cyberpesten.

Wij stellen het op prijs wanneer ouders ons ook op de hoogte houden over zaken die in het belang van hun kind(eren) belangrijk zijn om te weten. Een goede samenwerking tussen school en ouders is belangrijk voor het welbevinden van uw kind(eren).