Eerder dit jaar heeft onze school deelgenomen aan de oudertevredenheidspeiling. De huidige referentiegroep bevat gegevens van 122670 ouders en verzorgers van 1345 scholen.
Van onze school hebben 364 ouders en verzorgers de vragenlijst ingevuld. Er werden gegevens verzameld van 99 ouders met een kind in de bovenbouw en van 151 ouders met een kind in de onderbouw. 114 ouders hebben niet aangegeven in welke groep hun kind zit.
Het responspercentage voor de peiling is 76%

Algemene tevredenheid

De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders onze school waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.5. Onze school scoort gemiddeld 7.7 op vraag 68. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 0.2 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Rapportcijfers voor de school
  • Van de ouders geeft 81 procent aan dat men zich goed thuis voelt op IBS Yunus Emre (landelijk is dit 86%).
  • 87 procent van de ouders ziet hun kind met plezier naar school gaan (landelijk is dit 94%).
  • Van de ouders is 81 procent tevreden over de vorderingen die hun kind maakt. De enquête geeft een duidelijk beeld van de wijze waarop de ouders onze school waarderen. Het landelijk gemiddelde rapportcijfer dat ouders aan de school van hun kind geven is 7.5. Onze school scoort gemiddeld 7.7 op vraag 68. De waardering van de ouders voor onze school is daarmee 0.2 punt hoger dan het landelijk gemiddelde.
Ouderbetrokkenheid
  • 31 procent van de ouders is regelmatig actief als hulpouder of commissielid.
  • 42 procent bezoekt vaak een ouderavond of open dag van de school.
  • 68 procent leest onze nieuwsbrief vaak.
  • 94 procent helpt hun kind regelmatig met huiswerk, opdrachten of werkstukken.
Belangrijkheid schoolkeuzemotief en imago van de school

De resultaten van de school zijn voor ouders het belangrijkste motief om voor IBS Yunus Emre te kiezen.
Volgens 79 procent van de ouders staat de school goed bekend in de wijk. 65 procent van de ouders vindt de schriftelijke informatie aantrekkelijk en voor 68% van de ouders is het goed duidelijk wat de school te bieden heeft.

Belang

Met behulp van de vragenlijst is ten aanzien van tien aspecten van het onderwijs nagegaan welk belang ouders daaraan hechten. In figuur 2 staat een opsomming van de vijf aspecten die de ouders van onze school het belangrijkst vinden. Ter vergelijking is daarnaast de ‘landelijke top vijf’ opgenomen.

IBS Yunus Emre Alle Scholen
1 De leerkracht De leerkracht
2 Begeleiding Begeleiding
3 Kennisontwikkeling Sfeer
4 Schoolregels, rust en orde Kennisontwikkeling
5 Contact met de school Persoonlijke ontwikkeling

Net als de ouders van de andere scholen in de analyse vinden de ouders van onze school ‘De leerkracht’ het belangrijkst.
De aspecten komen overeen met de verschillende vraagrubrieken.

Je kan het rapport hier downloaden: oudertevredenheidspeiling-2012