De medezeggenschapsraad (MR)

Ook onze school beschikt over een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De medezeggenschapsraad is het officiële orgaan om namens ouders en personeel met het bestuur te praten over het gevoerde beleid van de school.

Waar staat de MR voor?

Belangrijkste taak van de medezeggenschapsraad van Ibs Yunus Emre is een bijdrage te leveren aan de besluitvorming over het beleid van de school. De zaken zoals het schoolplan, de begroting, het onderwijskundig beleid, de jaarplanning voor het komend schooljaar etc. staan op de agenda van de MR.

De MR vergadert elke 4 weken. De vastgestelde verslagen van de vergaderingen zijn openbaar en op te vragen bij de secretaris van de MR.

De MR vergadert heel frequent. De bijeenkomsten van vier ouders, vier leerkrachten en soms de directeur als adviseur, zijn vaak gericht op gedachte-uitwisseling, soms meningsvorming en soms besluitvorming.

Heeft u vragen en/of wilt u nadere informatie over de medezeggenschapsraad, dan kunt u terecht bij de contactpersonen:

E-mailadres: mzr@bsyunusemre.nl