Huisregels

Voor een goede sfeer op school zijn er regels nodig en worden er afspraken gemaakt. De volgende afspraken vinden we de moeite waard om onder uw aandacht te brengen:

Afmelden van kinderen:

U wordt verzocht uw kind voor 8:25 uur ’s morgens af te melden, in geval van ziekte, doktersbezoek, enzovoorts via het online formulier, telefoonnummer: 070 3895376 of via E-mail: secretariaat@bsyunusemre.nl

Vrijstelling schoolbezoek:

Er kan altijd een reden zijn om vrij te vragen van school. De school kan slechts vrij geven als u daar zes weken van tevoren een aanvraag voor heeft gedaan. Het aanvraagformulier is hier te downloaden of te verkrijgen bij de administratie. Ingevulde formulieren worden alleen met bijlagen en bewijsstukken in behandeling genomen.

Pleinwacht:

Er is vanaf 08:00 pleinwacht aanwezig. Wilt u de kinderen niet eerder naar school sturen? Er is dan namelijk geen toezicht op het plein. Wanneer het voor schooltijd slecht weer is mogen de kinderen binnen wachten. Wilt u de kinderen bij slecht weer dan ook niet te vroeg naar school sturen!

Om 08:25 halen de groepsleerkrachten de kinderen op van het schoolplein, ouders blijven buiten. De groepsleerkrachten zijn verantwoordelijk voor het ordelijk binnenkomen en naar buiten gaan van de eigen groep.

Fietsen op het schoolplein is niet toegestaan, fietsen worden geplaatst in het fietsenhok:

Het spreken van schoolleiding of groepsleerkracht kan het best op afspraak, maar een kort berichtje doorgeven bij binnenkomst van de kinderen kan natuurlijk altijd. We vinden het prettig  als we voor u echt tijd kunnen inruimen. Afspraken met de directeur worden via de administratie gemaakt.

Omgangsregels:

Er gelden door de gehele school voor iedereen de volgende regels:

  • We gaan respectvol met elkaar om.
  • De aanspreektitel is bij volwassenen “U”, de leerkrachten worden met meester of juf aangesproken.
  • We gaan niet pesten en niet schelden. We doen niets bij een ander wat we zelf ook niet willen.
  • Ruzie heeft iedereen wel eens, maar wij doen onze best om een ruzie uit te praten.
  • Je luistert als iemand tegen je praat.
  • We gaan niet rennen in de school.
  • We gaan zorgvuldig om met de spullen van school en van de medeleerlingen.
  • Kauwgom is nooit toegestaan op school, ook niet voor de overblijvers!