De interne begeleider (IB’er) op de Yunus Emre basisschool

De primaire taak van de Interne begeleider is de zorg voor een goede organisatie en uitvoering van de taken binnen het leerling – zorgsyteem van de school. Hierbij is het vooral van belang een sterke relatie tot stand te brengen tussen het planmatig handelen in het kader van het zorgsyteem en het strategisch handelen van de leerkracht.
De leerlingzorgsysteem van de Yunus Emre basisschool heeft als doel een sterke relatie te leggen tussen het planmatig handelen van de school en het strategisch handelen van de leerkracht.

Het planmatig handelen in het systeem wordt tot uitdrukking gebracht in de volgende stappen:

 • Signaleren
 • Analyseren
 • Voorbereiden
 • Uitvoeren
 • Evalueren

Deze stappen komen voor op de volgende niveaus:

 1. Leerlingniveau
 2. Groepsniveau
 3. Schoolniveau

De taak van de IB’ er is om de groepsleerkracht(en) te ondersteunen bij het organiseren van deze stappen en te zorgen voor de nodige analyses om de juiste conclusies te kunnen trekken op schoolniveau ten behoeve van de beleidsbeslissingen door de directie.

De ondersteuning van de leerkracht door de IB’er bestaat uit het volgende:

 • Het helpen bij de signaleren d.m.v. de juiste toetsen.
 • Het helpen analyseren van de resultaten op leerling- en op groepsniveau.
 • Het bespreken van de resultaten met de groepsleerkracht; groepsbesprekingen.
 • Het helpen opstellen van een handelingsplan/ontwikkelingsperspectief (OPP) om de relevante resultaten te verbeteren, zowel op leerling als op groepsniveau.
 • Het aanreiken van hulp en begeleiding bij leer- en gedragsproblemen.
 • Het coördineren van de interne en externe contacten die uit deze acties voortvloeien.
 • De IB’er maakt na elke toetsronde ook een totaaloverzicht van de resultaten op schoolniveau.
 • Deze resultaten worden besproken in de bouwteams én met de ISB’er ( Interne Systeem begeleider) die de vormgeving en voorzetting van het schoolverbeteringstraject begeleidt.
 • De directie wordt op de hoogte gesteld van de bevindingen en de daarop volgende acties.