Financieel jaarverslag

Via onderstaande links kunt u de jaarverslagen in zien.

Ouderbijdrage

Per kind € 40,- per jaar. Wij verzoeken u dit bedrag per bank/giro over te maken op onze rekening,
Rabobank IBAN-nummer: NL48 RABO 0129 9033 37.

Het betalen van de ouderbijdrage vindt op vrijwillige basis plaats. Het niet betalen van de ouderbijdrage houdt in dat leerlingen niet mee kunnen met de schoolreis. Wel kan er van overige niet betaalde faciliteiten gebruik gemaakt worden, zoals deelname aan de festiviteiten die een relatie hebben met de identiteit van de school. Insja’Allah, zullen toch veel ouder hun onderlinge solidariteit tonen en de vrijwillige ouderbijdrage betalen, zodat we de leuke extra activiteiten voor de leerlingen kunnen blijven organiseren.

Allah, s.w.t., zegt in het tweede vers van het vijfde hoofdstuk ‘Al-Maïda’ van Al-Qoraan Al-Kariem:
“Ondersteun elkaar bij het goede en taqwa en ondersteun elkaar niet bij zonde en overtreding”

Moge Allah ons allemaal helpen om elkaar te ondersteunen bij alles wat in het voordeel is van onze kinderen. Ameen.

Overblijven

Tussen de middag kunnen de kinderen overblijven. Dit gebeurt in de school, onder begeleiding van een vaste groep ouders. Het overblijven kent een vaste opzet: eerst gezamenlijk eten en daarna spelen.

De kosten voor het overblijven bedragen € 75,00 per jaar. Vanaf het derde kind (binnen een gezin) wordt € 40,00 per jaar betaald. Het overblijfgeld wordt gebruikt om de vrijwilligers een onkostenvergoeding te geven en voor de aankoop van speelgoed.

Wij verzoeken u dit bedrag per bank/giro over te maken op onze rekening,
Rabobank IBAN-nummer: NL48 RABO 0129 9033 37.

  • LET OP: Het is niet mogelijk om contant te betalen!