Stichting Vrienden van Yunus Emre

De ‘stichting Vrienden van Yunus Emre’ verzorgd al meer dan 10 jaar het vervoer van leerlingen van en naar school op alle locaties van Yunus Emre. De stichting is opgericht door ouders en vrijwilligers en heeft geen winst oogmerk*.

Om uw kind in te schrijven dient u het aanmeldingsformulier in te vullen. Alle aanmeldingsformulieren dienen bij de administratie of buschauffeur te worden ingeleverd voor 1 juni. Voor de definitieve plaatsing wordt u persoonlijk benaderd op de door u opgegeven telefoonnummer. U dient van het busvervoer het hele jaar gebruik te maken. Als u tijdelijk van het busvervoer gebruik wil maken, dan komt u kind eerst op de wachtlijst. De kinderen die voor het hele jaar inschrijven krijgen voorgang. Dit wordt gedaan om de continuïteit van het vervoer te garanderen.

Het formulier is hier te downloaden: aanmeldingsformulier busvervoer. Bij de administratie van school zijn deze formulieren ook beschikbaar.

Kosten busvervoer:
  • één leerling of uw eerste kind kost 50 Euro per maand.
  • voor uw tweede kind betaald u 40 Euro
  • voor uw derde kind betaald u 20 Euro
  • voor eventuele volgende kinderen wordt eveneens 20 Euro betaald**.

Ouders die gebruik maken van het busvervoer bellen bij vragen en/of opmerkingen naar telefoonnummer: 06-85239465

Ook kunt u gebruik maken van onze e-mail adres: vriendenvanyunusemre@gmail.com

N.B.: Hou er rekening mee dat u de eerste week van het schooljaar de kinderen zelf naar school moet brengen.

* Opgelet: het vervoer van leerlingen wordt niet door de school georganiseerd
** In zeer uitzonderlijke gevallen kan vanaf het derde kind van deze prijs worden afgeweken