Het ‘bevoegd gezag’ oftewel het bestuur van de school bestaat uit de volgende leden: