Voorschool
De Speelgaarde

In ons gebouw aan de Beresteinlaan vindt u de Voorschool ‘De Speelgaarde’. De voorschool is een prettige leer- en speelplek voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Peuters komen hier vier dagdelen per week om in een veilige en stimulerende omgeving te spelen en elkaar ontmoeten.

Op de Voorschool staat onder andere de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal. Maar daarnaast leert uw kind bijvoorbeeld ook om met materialen om te gaan, samen te zingen, te luisteren en op zijn of haar beurt te wachten. Ook leren de kinderen om speelgoed te delen, samen op te ruimen en nog veel meer!

Het verschil met reguliere peuterspeelzalen is dat er met het VVE-programma Piramide wordt gewerkt. Piramide is een methode die jonge kinderen op een speelse wijze stimuleert in hun (taal) ontwikkeling; het is een combinatie van spelen, werken en leren. Het programma van de Voorschool loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool, waar een volgende stap wordt gezet met het verder ontwikkelen van alle vaardigheden.

De Voorschool bereidt uw kind optimaal voor op de basisschool, waardoor uw kind een betere start in het basisonderwijs kan maken.

Voor meer informatie of inschrijving kunt u terecht bij ons op locatie, stichting Mooi, tel: 070 205 2000.