CONTACT

NAJIHA EL ASSILI
Tel: 070 783 00 01

Basisschool Yunus Emre Escamp

Na een lang proces, dat al in 2004 is gestart, is het dan eindelijk zo ver. Een nieuwe school in het stadsdeel Escamp is een feit. Op 17 juli 2014 heeft het ministerie haar goedkeuring uitgesproken voor het openen van een Islamitische basisschool in Escamp. Vanaf dat moment zijn wij flink aan het werk gegaan. Wij hebben, naast de gewone schoolwerkzaamheden, alle voorbereidingen getroffen om het voor 250 leerlingen mogelijk te maken te genieten van het Islamitisch onderwijs per 22 augustus 2016.

In april 2016 zijn de verbouwingen aan de Beresteinlaan begonnen. Zowel de binnenkant als de buitenkant van het gebouw, de gymzaal en het schoolplein zijn aangepakt. De verwachting was op 5 augustus klaar te zijn met de verbouwingen. Door onvoorziene weersomstandigheden zijn er vertragingen opgelopen. Hierdoor zal het schoolplein en de gymzaal in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar opgeleverd worden.

We zijn inmiddels begonnen met 11 groepen en verwachten na 1 november ‘16 een derde groep 1 te starten. Tegelijkertijd wordt er begonnen met het opstarten van één peutergroep. Hierover zult u binnenkort informatie ontvangen. Ook dit jaar streven we ernaar het optimale uit de kinderen te halen om ze stapsgewijs en op eigen tempo te doen ontwikkelen tot wereldburgers.

Wij danken een ieder die zich heeft ingezet, op welke manier dan ook. Insja’Allah zullen wij van het ministerie ook een positief bericht ontvangen over het openen van een Islamitische basisschool in de gemeente Westland.